Naslouchat sobě. Mluvit se sebou, o sobě a k sobě. Nechat si naslouchat a mluvit s někým druhým. Mluvit společně.

O mě

Mgr. Filip Mudrík 

 • Psycholog – absolvent jednooborové psychologie na Univerzitě Komenského v Bratislavě
 • Psychoterapeut – držitel specializačního diplomu ze psychoterapie 
 • Klinický psycholog – absolvent specializačního studia v klinické psychologii na Slovenksé Zdravotnické
  Univerzitě – vzdělání uznané MZ ČR (2021).
 •  Absolvent psychoterapeutického výcviku v psychoanalytické orientované
  psychoterapii v institutu IAPSA.
 • Kandidát ve výcviku České psychoanalytické společnosti pro individuální
  psychoanalýzu. 
 • Absolvent dvouletého vzdělávaní ve skupinové psychoanalýze pod vedením
  zahraničních lektorů, IIGA ( Israeli Institute of Group Analysis).
 • Člen asociace klinických psychologů.
 • Řádný člen Slovenské společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii.
 • Pracuji pod dlouhodobou supervizí jak mé individuální, tak i skupinové práce.
 • Mám zkušenosti ze soukromé praxe a pětiletou zkušenost z psychoterapeutické kliniky ESET.

Psychoterapie

 • Psychoanalýza a psychoanalytická psychoterapie
  Psychoanalýza a psychoanalytická psychoterapie  se zaměřuje na jedinečné porozumění sobě a druhým –
  primárně neusiluje jen o odstranění symptomů, nebo-li subjektivně zažívaného utrpení.
 • Aktuálně nabízím zejména vysokofrekvenční formu setkání, čili 3 a vícekrát týdně
 • Právě to je však častá a pochopitelná zakázka, proto uvádím okruhy potíží, se kterými se
  potkávám:
 •  úzkostné a depresivní stavy – úzkosti, panika, deprese, střídaní nálad
 • nevyrovnanost, impulsivita, pocity prázdna nebo nudy
 • vztahové problémy
 •  psychosomatické potíže

Ceník

Simple Table
Individuální psychoterapie – 50 min 700-1200 CZK*
Krizová intervence – 50 min 1000 CZK
Odborná konzultace (i pro kolegy) 1000 CZK